'Vrijwilligen' in de Triangel

Welkom op onze vrijwilligerssite ‘detriangelplus’.

De naam 'detriangelplus' drukt uit dat het belangrijkste motief om te werken met vrijwilligers de meerwaarde is voor de kinderen, jongeren en volwassenen die een beroep doen op de Triangel. De tijd, de aandacht en de warme nabijheid zij schenken, zijn van onschatbare waarde.

Je krijgt er als vrijwilliger véél voor in de plaats.
Als je iemand vrijwillig helpt, wordt niet alleen de andere daar beter van.
Je krijgt inzichten, verbinding, erkenning, vriendschap, zinvolle tijdsbesteding…

Vandaag zijn er al een 150-tal vrijwilligers actief in de Triangel.
Zie taken vrijwilligers