In onze school voor buitengewoon onderwijs zijn vrijwilligers actief die fietsen met leerlingen, voorlezen en vertellen, rolwagendansen, maaltijdbegeleiding verzorgen, zeeklassen en diverse andere activiteiten ondersteunen,...

Wij zoeken nog vrijwilligers die de woensdagnamiddag willen helpen bij de opvang.

Contact via: www.scholendetriangel.be